Headerbild

Ordningsregler

Villkoret för banans tillstånd är att tider följs och att banan nyttjas enligt ordningsföreskriterna.

Åkning på andra tider än öppet tider är strängt förbjudet.

Om missbruk uppstår kommer klubben att förlora tillståndet och banan stängs.

Innan träning påbörjas ska inskrivning och betalning ske.
Vid inskrivning erhålles märkdekal. Omärkt MC avvisas.

Åkning utanför banområdet är strängt förbjudet. 
Hela området ska betraktas som depå utom knattebana och stora crossbanan.

Det är inte tillåtet att blanda små och stora hojar. 50cc ska inte köra tillsammans med 65cc och uppåt, detta enligt Svemos reglemente.

Under försöksperioden är det inte tillåtet att tvätta motorcyklar vid banan. 

Miljömatta ska användas vid tankning och andra arbeten på 
MC vid alla tillfällen, även träning. 

Motorcyklar ska ha godkänd ljuddämpare, ljudnivå kommer att kontrolleras, 
MC som överstiger angivet gränsvärde avvisas till dess rätt ljuddämpare monterats 

Avvikelse från ordningsregler medför avvisning från banan.


Lagar och förordningar

 

Adress

Värmdö MK - Motorcykel och Snöskoter Femåkrarna Norshagen 13990 Värmdö

Kontakt

E-post: info@varmdomx.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in